Other languages

Har du ingen bildkod?

Bildkoden skickas till förälder/målsman enligt uppgifter vi fått från er skola. Om du tappat bort eller aldrig fått någon bildkod kan du få en ny. Fyll i uppgifterna nedan så skickar vi en ny kod via e-post

Här fyller du ditt för- och efternamn.

Får max vara 200 tecken.

Här fyller du i en giltig epostadress.

Får max vara 200 tecken.

Här fyller du ditt telefonnummer ifall vi behöver kontakta dig.

Får max vara 20 tecken.

Uppgifter om barnet/eleven

Här fyller du i skolan/platsen där fotograferingen är gjord.

Får max vara 200 tecken.

Här fyller du i namnet på barnet/eleven som fotograferats.

Får max vara 200 tecken.

Här fyller du i den adress som barnet/eleven är skriven på.

Får max vara 200 tecken.

Fyll i postnummer med 5 siffror.

Här anger du orten som barnet/eleven är skrivet på.

Eventuella frågor/upplysningar